Omgaan met eigen spanning

In het omgaan met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, loop je (van tevoren) spanning op in je lichaam. Gevoelens van onzekerheid horen bij de problematiek. Hierdoor zou je steeds meer afstand kunnen nemen van de cliënt met zijn "moeilijke" gedrag. Als begeleider kun je niet meer langer ontspannen en vriendelijk met hem omgaan. Hoe krijg je nu meer grip op je eigen rust, hoe voel je je zekerder, sta je sterker in je schoenen? Ontspanning kan je helpen om met deze spanning om te gaan. Om zo vanuit je eigen ontspanning, ontspanning bij de ander te kunnen bewerkstelligen. Je zult merken dat wanneer je eenmaal in staat bent je lichamelijk te ontspannen, vanzelf ook de gedachten tot rust komen.

  • Grip krijgen op je eigen onrust.
  • Veranderen door te leren ontspannen.
  • Grip krijgen op je eigen onrust geeft rust voor de ander.

Na afloop van de training herkennen de medewerkers zowel bij zichzelf als bij de collega's hun eigen rust/onrust, spanning/ontspanning. Zij zijn in staat om hierop gericht feedback te geven aan elkaar. Zij zijn in staat door de aangereikte handvatten hun eigen onrust, spanning te reguleren.

Interesse in deze training?

Bent u geïnteresseerd in deze training? Heeft u vragen? Of wenst u een vrijblijvende offerte?