Training Licht Verstandelijke Beperking

Medewerkers leren meer over Licht Verstandelijke Beperking (LVB) problematiek.

In de begeleiding voor cliënten met een licht verstandelijke beperking maak je als begeleider deel uit van de omgeving van de cliënt. Daarom is het belangrijk dat je voldoende weet over LVB problematiek. Zo ben je als begeleider voldoende toegerust om je werk goed te kunnen doen.

De training LVB leert medewerkers over de achtergronden van de LVB problematiek. Ze komen meer te weten over de mogelijke discrepantie in het functioneren van cliënten. Tevens leren medewerkers zicht te krijgen op hun eigen handelen, wat het effect is van hun handelen en wat hun wijze van communiceren is.

De cursist inzicht geven in de theorie van LVB. De cursist leert gericht te observeren en deze observatie te vertalen naar de prikkelverwerking en de alertheid. Er wordt een aanzet gegeven om een vertaalslag te maken vanuit de theorie naar het handelen.

Interesse in deze training?

Bent u geïnteresseerd in deze training? Heeft u vragen? Of wenst u een vrijblijvende offerte?