Training Licht Verstandelijke Beperking

Medewerkers leren meer over Licht Verstandelijke Beperking (LVB) problematiek.

In de begeleiding voor cliënten met een licht verstandelijke beperking maak je als begeleider deel uit van de omgeving van de cliënt. Daarom is het belangrijk dat je voldoende weet over LVB problematiek. Zo ben je als begeleider voldoende toegerust om je werk goed te kunnen doen.

De training LVB leert medewerkers over de achtergronden van de LVB problematiek. Ze komen meer te weten over de mogelijke discrepantie in het functioneren van cliënten. Tevens leren medewerkers zicht te krijgen op hun eigen handelen, wat het effect is van hun handelen en wat hun wijze van communiceren is.

Doel
Inhoud

De cursist inzicht geven in de theorie van LVB. De cursist leert gericht te observeren en deze observatie te vertalen naar de prikkelverwerking en de alertheid. Er wordt een aanzet gegeven om een vertaalslag te maken vanuit de theorie naar het handelen.

Het aanbod kan in een modulair aanbod worden neergezet. Dit betekent dat er op basis van de modules een programma op maat wordt gemaakt. Het totale pakket kan in 8 dagdelen worden vorm gegeven. Welke modules kunnen er aan bod komen:

  1. LVB algemeen; wat betekent de term eigenlijk?
  2. LVB in relatie tot visie van de organisatie.
  3. Functioneringsprofiel; welke vaardigheden (of welke discrepanties) zijn uitgangspunt in het werken met deze doelgroep?
  4. Begeleidingsstijl/attitude; wat voor invloed heeft mijn begeleidingsstijl/attitude op de cliënt?
  5. Grip op eigen (on)rust; zicht krijgen op eigen (on)rust en de invloed hiervan op jezelf en de ander.
  6. Symbiotische relaties. Professioneel werken wat betekent dit?
  7. Bijkomende problematiek; korte introductie over bijvoorbeeld ASS, hechting, etc.
  8. Communicatie aan de hand van de transactionele analyse; contact-contract, ego-posities, etc.
  9. Omgaan met weerstanden, cq handelingsverlegen.
  10. Methodisch werken.

Interesse in deze training?

Bent u geïnteresseerd in deze training? Heeft u vragen? Of wenst u een vrijblijvende offerte?