Van leiden naar begeleiden

Een bewustwordingstraining met het thema bejegening voor medewerkers in de zorg en het speciaal onderwijs.

In de zorg voor mensen maak je als begeleider deel uit van de omgeving van de cliënt. Je bepaalt deze omgeving dan ook voor een groot deel. Als je niet ontvankelijk bent voor signalen die mensen uitzenden (ook je eigen signalen), mis je een kans om de mensen voor wie je zorgt te begrijpen. Tegenwoordig wordt er binnen de zorg veel gesproken over de wijze van begeleiden. Naar onze mening is er steeds meer behoefte aan daadwerkelijk doen. Daarom kiezen wij voor ervaringsleren als basis voor de omgang met mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

De training is gericht op verbetering van de kwaliteit van de zorg. Deze kwaliteit begint bij het herkennen van eigen (non-verbale) signalen. Probleemgedrag wordt hierdoor vaak sneller gesignaleerd. Tevens zorgt dit voor een frisse kijk op je eigen wijze van begeleiden van cliënten en geeft vaak een nieuwe constructieve, open discussie onder collega's. Samengevat in drie punten:

  • De deelnemer inzicht geven in wat de invloed is van zijn huidige manier van begeleiden op het gedrag van de cliënt.
  • De deelnemer in staat stellen om door dit inzicht vanuit een respectvolle bejegening de cliënt te stimuleren om zijn mogelijkheden te (gaan) gebruiken.
  • De deelnemer beter in staat stellen na afloop van de training non-verbale signalen te herkennen en daar op een adequate manier invulling aan te geven.

Praktische informatie

Deze training is altijd maatwerk. Op basis van jullie vraag kunnen we accenten verleggen.

De training bestaat vaak uit 3 of 4 dagdelen van 3 uur. Er wordt geen tijd gevraagd voor opdrachten buiten de dagdelen om.

We adviseren minimaal 1x per jaar een follow up van een dag(deel) om zo het geleerde blijvend te kunnen doorontwikkelen. Wij zoomen altijd in op jullie casuïstiek, op jullie thema’s.

Voor deze training is geen specifieke vooropleiding nodig. Het is een meerwaarde om hem teamgericht te volgen.

Interesse in deze training?

Bent u geïnteresseerd in deze training? Heeft u vragen? Of wenst u een vrijblijvende offerte?