Van leiden naar begeleiden

Een bewustwordingstraining met het thema bejegening voor medewerkers in de zorg en het speciaal onderwijs.

In de zorg voor mensen maak je als begeleider deel uit van de omgeving van de cliënt. Je bepaalt deze omgeving dan ook voor een groot deel. Als je niet ontvankelijk bent voor signalen die mensen uitzenden (ook je eigen signalen), mis je een kans om de mensen voor wie je zorgt te begrijpen. Tegenwoordig wordt er binnen de zorg veel gesproken over de wijze van begeleiden. Naar onze mening is er steeds meer behoefte aan daadwerkelijk doen. Daarom kiezen wij voor ervaringsleren als basis voor de omgang met mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Modules

Module ‘Contact'

In deze module staan de volgende vragen centraal:

  • Wat gebeurt er als je contact wilt maken?
  • Welke mogelijkheden heb je om contact te maken?
  • Wat gebeurt er binnen het contact?
  • Hoe wordt het contact afgesloten?

Module ‘Ruimte'

Door middel van praktische oefeningen leer je de lichaamstaal van jezelf en de cliënt beter kennen en kun je hier iets mee gaan doen. In deze module staan de volgende vragen centraal:

  • Waar ga je staan als je bijvoorbeeld een cliënt aanspreekt?
  • Hoe benader je een cliënt?
  • Welke plek geef je hem of haar in een ruimte?

Module ‘Grenzen'

De volgende vraag staat centraal in deze module: Wat zijn je eigen grenzen en hoe herken je die bij een ander?

Module ‘Sensomotorische integratie'

In deze module wordt de samenwerking tussen waarnemen en bewegen uitgediept. De verwerking van onder andere de zintuiginformatie en de alertheid komt hierbij aan de orde.

De training is gericht op verbetering van de kwaliteit van de zorg. Deze kwaliteit begint bij het herkennen van eigen (non-verbale) signalen. Probleemgedrag wordt hierdoor vaak sneller gesignaleerd. Tevens zorgt dit voor een frisse kijk op je eigen wijze van begeleiden van cliënten en geeft vaak een nieuwe constructieve, open discussie onder collega's. Samengevat in drie punten:

  • De deelnemer inzicht geven in wat de invloed is van zijn huidige manier van begeleiden op het gedrag van de cliënt.
  • De deelnemer in staat stellen om door dit inzicht vanuit een respectvolle bejegening de cliënt te stimuleren om zijn mogelijkheden te (gaan) gebruiken.
  • De deelnemer beter in staat stellen na afloop van de training non-verbale signalen te herkennen en daar op een adequate manier invulling aan te geven.

Interesse in deze training?

Bent u geïnteresseerd in deze training? Heeft u vragen? Of wenst u een vrijblijvende offerte?