Welkom


Facet Trainingen is een bureau voor medewerkers in de zorg en het (speciaal) onderwijs, die in hun werk te maken hebben met cliënten met een complexe hulpvraag.

Vanuit de cliëntsituatie bieden wij deskundigheidsbevordering aan de medewerkers. Kennis, vaardigheden, maar vooral de bewustwording op het eigen gedrag van de medewerker komt binnen de verschillende trajecten naar voren. Kijken vanuit betekenis van gedrag bij de cliënt is een andere belangrijke pijler in ons werken.

Hiervoor gebruiken wij verschillende vormen. De bijeenkomsten om samen te leren, maar ook vormen als e-learning en (e-)coaching worden ingezet om de medewerker te ondersteunen in zijn leerproces.

Maatwerk is ons motto. Samen met de opdrachtgever ontwikkelen wij een leertraject, wat verder gaat dan alleen maar een training. 'Doorontwikkeling van het geleerde' is dan ook een term die aan het begin van een leertraject al naar voren komt.

Met het uiteindelijke doel: ‘het welzijn van de cliënt’

Nieuwe training hartcoherentie

Voor meer info zie training hartcoherentie


Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs CRKBO

Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs

 

Facet trainingen is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit heeft als voordeel dat de cursussen en studiedagen vrijgesteld zijn van BTW.


Onze opdrachtgevers