Samenwerken in de Driehoek cliënt-familie-begeleider

Als er spanning in de driehoek cliënt-familie-begeleider is...

Samenwerken in de driehoek: de theorie is eenvoudig, maar de praktijk weerbarstig. Een goede samenwerking is voor veel driehoeken nog niet vanzelfsprekend. In de praktijk zie je veelal spanning op de onderste lijn tussen familie en begeleiders, waardoor de driehoek snel uit balans kan raken. In de samenwerking merk je dat er wrevel kan ontstaan, verharding en dat klachten toenemen. Het wordt dan voor alle betrokkenen moeilijk de verbinding met elkaar te vinden én te behouden en hun eigen positie in te nemen. Wat levert een goede samenwerking op tussen familie en begeleiders? Een goede samenwerking is essentieel voor de ontwikkeling van de cliënt. Het resultaat is elkaar beter te verstaan om de kwaliteit van leven voor de cliënt te verhogen. In een goede driehoek komt een ieder tot zijn recht.

Doel
Inhoud

Er is driehoeksbewustzijn gecreëerd, zodat het voor de begeleider logisch is vanuit de verschillende hoeken te kijken en te handelen. Versterken van de relatie tussen cliënt-familie-begeleider, waardoor de onderlinge verbinding toeneemt en een ieder gelijkwaardige invloed heeft. De rollen en posities binnen de driehoek zijn helder en afgebakend. Begeleiders kunnen een effectieve dialoog/trialoog aangaan en zijn in staat om te kijken naar de vraag áchter de vraag van familie.

Tijdens deze training staat de visie op Samenwerken in de Driehoek centraal. Er wordt dieper ingegaan op hoe de begeleider deze samenwerking ervaart, waar tegenaan wordt gelopen, wat goed gaat en wat uitgebreid kan worden. Er is aandacht voor hoe de driehoek in balans te krijgen/houden.   De volgende thema’s komen aan de orde:
  • Veiligheid ↔ angst
  • Inlevingsvermogen ↔ prioriteiten stellen
  • Professionele positie ↔ emotie
  • Meebewegen ↔ grenzen stellen
  • Afstemmen/luisteren
  • Vertrouwen: van loslaten naar toelaten
  • Loyaliteit tussen familie-cliënt
Naast een gedeelte kennis zal vooral praktisch geoefend gaan worden met eigen casuïstiek. De deelnemer leert zo de vertaling naar de praktijk te maken. Tevens is er aandacht voor de borging van het geleerde in de dagelijkse praktijk en werkprocessen.

Interesse in deze training?

Bent u geïnteresseerd in deze training? Heeft u vragen? Of wenst u een vrijblijvende offerte?