Samenwerken in de Driehoek cliënt-familie-begeleider

Als er spanning in de driehoek cliënt-familie-begeleider is...

Samenwerken in de driehoek: de theorie is eenvoudig, maar de praktijk weerbarstig. Een goede samenwerking is voor veel driehoeken nog niet vanzelfsprekend. In de praktijk zie je veelal spanning op de onderste lijn tussen familie en begeleiders, waardoor de driehoek snel uit balans kan raken. In de samenwerking merk je dat er wrevel kan ontstaan, verharding en dat klachten toenemen. Het wordt dan voor alle betrokkenen moeilijk de verbinding met elkaar te vinden én te behouden en hun eigen positie in te nemen. Wat levert een goede samenwerking op tussen familie en begeleiders? Een goede samenwerking is essentieel voor de ontwikkeling van de cliënt. Het resultaat is elkaar beter te verstaan om de kwaliteit van leven voor de cliënt te verhogen. In een goede driehoek komt een ieder tot zijn recht.

Onze training is gebaseerd op de uitgangspunten van Driehoekskunde vanuit Drienamiek (Chiel en Sjoerd Egberts).

Er is driehoeksbewustzijn gecreëerd, zodat het voor de begeleider logisch is vanuit de verschillende hoeken te kijken en te handelen. Versterken van de relatie tussen cliënt-familie-begeleider, waardoor de onderlinge verbinding toeneemt en een ieder gelijkwaardige invloed heeft. De rollen en posities binnen de driehoek zijn helder en afgebakend. Begeleiders kunnen een effectieve dialoog/trialoog aangaan en zijn in staat om te kijken naar de vraag áchter de vraag van familie.

Praktische informatie

Deze training is altijd maatwerk. Op basis van jullie vraag kunnen we accenten verleggen.

De training bestaat vaak uit 3 dagdelen van 3 uur.

Voorafgaand aan de training maken de deelnemers een e-learning. De studiebelasting hiervan is 1 uur. Er wordt geen tijd gevraagd voor opdrachten buiten de dagdelen om.

We adviseren minimaal 1x per jaar een follow up van een dag(deel) om zo het geleerde blijvend te kunnen doorontwikkelen. Wij zoomen altijd in op jullie casuïstiek, op jullie thema’s.

Voor deze training is geen specifieke vooropleiding nodig. Het is een meerwaarde om hem teamgericht te volgen.

Interesse in deze training?

Bent u geïnteresseerd in deze training? Heeft u vragen? Of wenst u een vrijblijvende offerte?