Coaching

Coaching is gericht op het vergroten van het leervermogen. Dit geldt voor zowel het individu, het team als de organisatie. Er is sprake van bewustwording en persoonlijke groei.

e-Coaching: het nieuwe online begeleiden

Om een compleet leertraject te kunnen aanbieden, hebben we e-coaching ontwikkeld. Er zijn 3 uitgangspunten:

 • er is sprake van coaching
 • het leer- en reflectieproces vindt plaats zowel in de praktijk als in de directe leefomgeving van de coachee: realistische en relevante situaties
 • de communicatie tussen coach en coachee verloopt op fysieke afstand. Hierdoor is het coachingstraject tijd- en plaatsonafhankelijk

De e-coaching kan ingezet worden:

 • tijdens en na een training voor verdere doorontwikkeling
 • als vorm van coaching op afstand, afgewisseld met face-to-face gesprekken
 • alleen coaching op afstand

Individuele coaching

Zowel op werkgebied als in je privésituatie worden er steeds hogere eisen aan je gesteld. Er wordt van alles van je verwacht. En soms weet je het gewoon even niet meer. Het lijkt of je geen grip meer hebt op de dingen om je heen. Het gevoel dat je van alles overkomt, kan je machteloos maken. Je voelt je energie weglekken. Hoe kun je je eigen keuzes weer gaan maken? Ons uitgangspunt bij coaching is dat ieder mens zijn eigen antwoorden in zich heeft. Soms heeft iemand even hulp nodig om hier weer bij te kunnen komen. Wat wij bij coaching essentieel vinden, is dat iemand eigenaar is van zijn eigen proces. Daarmee bedoelen we dat iemand zelf zijn doelen bepaalt en hier gericht aan kan werken. We zullen doorvragen hoe het resultaat in concreet waarneembaar gedrag te zien is. Belangrijk is om de context helder te krijgen, want wat maakt dat je in deze context dit gedrag laat zien? Welke factoren spelen hierbij mee? De coaching is voornamelijk gericht op het creëren van beweging bij de ander.

Teamcoaching: 1+1+1= >3

Samenwerken binnen een team is fascinerend. Een team bestaat uit een aantal individuen, met elk een eigen karakter en normen en waarden. Ieder mens is anders. De kracht van goed teamwerk zit in diversiteit: mensen met verschillende kwaliteiten die elkaar aanvullen. Hoe complex dit is, blijkt wel uit het aantal stagnerende teamprocessen. Binnen teamcoaching kijken we systemisch naar de processen. Dit noemen we circulair denken. Het gaat om wederzijdse beïnvloeding.

We maken teamleden bewust van de processen die er (onbewust) spelen en kijken met hen naar (in)effectieve patronen. In de interactie is veel zichtbaar/hoorbaar. Hoe houden ze dit in stand met elkaar?

Je kunt teamcoaching op verschillende manieren inzetten:

 • reactief: er is bijvoorbeeld sprake van spanning binnen een team, een moeizame samenwerking, geen aanspreekcultuur
 • actief: er is tijd en ruimte om actief bezig te gaan met de thema's binnen een team
 • pro-actief: er is behoefte aan doorontwikkelen van de teamsamenwerking vanuit een prettige basis met elkaar

Onderwerpen die veel aan bod komen binnen teamcoaching, zijn

 • onderlinge samenwerking
 • verwachtingen uitspreken
 • grenzen verkennen en aangeven
 • feedback geven en ontvangen
 • eenduidig handelen

Werkwijze

We starten elk traject met een intake. Afhankelijk van de vraag is dit wel/niet met de opdrachtgever erbij. Op basis hiervan maken we een plan van aanpak, dat we zullen bespreken met elkaar. Bij akkoord wordt het traject gepland. Aangezien we de vertaling naar de praktijk van wezenlijk belang vinden, is er ook aandacht voor de borging: hoe houden we het nieuwe gedrag vast?

Geïnteresseerd in coaching van Facet Trainingen?

Bent u geïnteresseerd in de coaching van Facet Trainingen? Of wenst u meer informatie?