Coaching (on the job)

Coaching is gericht op het vergroten van het leervermogen. Dit geldt voor zowel het individu, het team als de organisatie. Er is sprake van bewustwording en persoonlijke groei.
Op deze pagina vind je informatie over;
- coaching on the job
- systemisch coachen
- individuele coaching
- teamcoaching

Coaching on the job

Coaching on the job

Naast het uitgebreide aanbod aan trainingen, richt Facet Trainingen zich ook op coaching on the job. Wij noemen dit ook wel casemanagement. Met casemanagement verlenen we zorg, hulp en coördinatie op maat. Vaak is de aanleiding het gedrag van en client. We kijken, denken mee om een (bijna) vastgelopen situatie vlot te trekken.

Voor meer info; klik hier

Systemisch coachen

Systemisch werken met tafelopstellingen

 

Je kunt het verleden niet ongedaan maken. Je kunt wel als volwassene je verantwoordelijkheid nemen en nu andere keuzes maken”

 

Systemisch coachen is een andere manier van kijken. Je kijkt niet alleen naar het individu, maar naar het grotere geheel. Je kunt hierbij denken aan je familiesysteem, maar ook bv je organisatiesysteem. We gaan eerst uitzoomen voordat we gaan inzoomen: de blik verruimen.

Met behulp van houten poppetjes ga je je innerlijke beeld opstellen. Dit doe je intuïtief. Zo wordt langzaam zichtbaar wat er speelt. Samen met je coach ga je kijken welke patronen je ziet en welke dynamieken er spelen. Ook ontdek je vaak ‘oude’ overtuigingen die je (onbewust) hebt meegekregen van je ouders, grootouders en voorouders.

We doen dit vanuit een innerlijke houding van het ‘niet weten’. Dat maakt dat het voor beiden onderzoeken is, ontdekken, waarnemen wat zich ontvouwt.

Dit geeft een inzicht op een diepere laag. Wat zichtbaar is geworden, kan niet meer ongezien worden. Het was er al en nu ben je je ervan bewust geworden. Dit helpt in het maken van je keuzes, altijd. Daarnaast werkt het helend als je de realiteit onder ogen durft te komen. Het helpt om te accepteren wat er is en meer grip op je leven te krijgen.

 

Individuele coaching

Zowel op werkgebied als in je privésituatie worden er steeds hogere eisen aan je gesteld. Er wordt van alles van je verwacht. En soms weet je het gewoon even niet meer. Het lijkt of je geen grip meer hebt op de dingen om je heen. Het gevoel dat je van alles overkomt, kan je machteloos maken. Je voelt je energie weglekken. Hoe kun je je eigen keuzes weer gaan maken? Ons uitgangspunt bij coaching is dat ieder mens zijn eigen antwoorden in zich heeft. Soms heeft iemand even hulp nodig om hier weer bij te kunnen komen. Wat wij bij coaching essentieel vinden, is dat iemand eigenaar is van zijn eigen proces. Daarmee bedoelen we dat iemand zelf zijn doelen bepaalt en hier gericht aan kan werken. We zullen doorvragen hoe het resultaat in concreet waarneembaar gedrag te zien is. Belangrijk is om de context helder te krijgen, want wat maakt dat je in deze context dit gedrag laat zien? Welke factoren spelen hierbij mee? De coaching is voornamelijk gericht op het creëren van beweging bij de ander.

Teamcoaching: 1+1+1= >3

Samenwerken binnen een team is fascinerend. Een team bestaat uit een aantal individuen, met elk een eigen karakter en normen en waarden. Ieder mens is anders. De kracht van goed teamwerk zit in diversiteit: mensen met verschillende kwaliteiten die elkaar aanvullen. Hoe complex dit is, blijkt wel uit het aantal stagnerende teamprocessen. Binnen teamcoaching kijken we systemisch naar de processen. Dit noemen we circulair denken. Het gaat om wederzijdse beïnvloeding.

We maken teamleden bewust van de processen die er (onbewust) spelen en kijken met hen naar (in)effectieve patronen. In de interactie is veel zichtbaar/hoorbaar. Hoe houden ze dit in stand met elkaar?

Je kunt teamcoaching op verschillende manieren inzetten:

  • reactief: er is bijvoorbeeld sprake van spanning binnen een team, een moeizame samenwerking, geen aanspreekcultuur
  • actief: er is tijd en ruimte om actief bezig te gaan met de thema's binnen een team
  • pro-actief: er is behoefte aan doorontwikkelen van de teamsamenwerking vanuit een prettige basis met elkaar

Onderwerpen die veel aan bod komen binnen teamcoaching, zijn

  • onderlinge samenwerking
  • verwachtingen uitspreken
  • grenzen verkennen en aangeven
  • feedback geven en ontvangen
  • eenduidig handelen

Werkwijze

We starten elk traject met een intake. Afhankelijk van de vraag is dit wel/niet met de opdrachtgever erbij. Op basis hiervan maken we een plan van aanpak, dat we zullen bespreken met elkaar. Bij akkoord wordt het traject gepland. Aangezien we de vertaling naar de praktijk van wezenlijk belang vinden, is er ook aandacht voor de borging: hoe houden we het nieuwe gedrag vast?

Geïnteresseerd in coaching van Facet Trainingen?

Bent u geïnteresseerd in de coaching van Facet Trainingen? Of wenst u meer informatie?