Werkwijze

Leertraject van begin tot eind: doorontwikkelen

Bij de start van een training komt al snel de vraag: "Hoe gaan we het geleerde nu borgen in de praktijk?" Dit zal voor velen herkenbaar zijn. De training is goed, de mensen gaan enthousiast naar huis, maar eenmaal weer aan het werk vallen we snel terug in onze oude patronen.Om niet alleen een training te geven, maar een compleet leertraject aan te bieden zijn we gestart met de volgende onderdelen:

  • een gedegen intake vooraf om goed de doelen helder te hebben.
  • voor de training "e-learning" om een stuk basiskennis op deze manier vast mee te geven. Medewerkers zijn hierdoor beter voorbereid en als trainer kun je in de bijeenkomsten zelf sneller de diepte in.
  • tussen de bijeenkomsten door of na afloop "e-coaching". Een laagdrempelige manier van coaching op afstand, maar wel snel beschikbaar.
  • evaluatie: zijn de doelen behaald?

Daarnaast spreken we niet meer van borgen, maar van doorontwikkelen: dan blijven we in beweging!

Alle trajecten die wij maken met de opdrachtgever, zijn op maat en daardoor specifiek.

Aanpak

'Professioneel en Betrokken'

De aanpak van Facet Trainingen is opgesteld aan de hand van vier pijlers. In elk van de pijlers is professionaliteit en betrokkenheid van belang.

‘Omdat elke situatie anders is’

Middels onze trainingen leer je beter omgaan met specifieke situaties en conflicten. Hierbij is communicatie onderling met collega's en met cliënten of met ouders of begeleiders van cliënten van groot belang. Ook verbetering van de onderlinge samenwerking tussen teams en afdelingen is een thema dat we veel behandelen. De trainingen zijn praktisch van aard. Het succes van onze trainingen is dat wij als ervaringsdeskundigen aansluiten bij de dagelijkse gang van zaken. Zo verwerken wij steeds actuele thema's in onze trainingen. Uit evaluatie met onze cursisten blijkt dit in de praktijk zeer gewaardeerd te worden!

'Omdat je eerst signalen moet herkennen voordat je ze kunt beïnvloeden’

In de zorg en het speciaal onderwijs heb je te maken met specifieke situaties en conflicten. Het is daarom van belang grip te hebben op de situatie en op het gedrag van de cliënt. Om grip te krijgen en te houden is het van belang om de relatie centraal te stellen. Hierbij speelt het herkennen en beïnvloeden van signalen een grote rol.

Signalen.
In omgang met anderen maak je als individu deel uit van de omgeving van de ander. Daarmee ben je van deze omgeving afhankelijk en kun je deze dan ook voor een groot deel zelf bepalen. Om de ander te begrijpen, te vertrouwen en te beïnvloeden, is het belangrijk dat je ontvankelijk bent voor signalen die mensen uitzenden. Dit betreft zowel het opvangen en begrijpen van de signalen van de ander, als ook het bewust zijn van de signalen die je zelf uitzendt en weten welke uitwerking dit heeft op anderen.

Inzicht en Effect.
Om signalen juist te interpreteren en daarop adequaat te reageren, is het belangrijk om je eigen capaciteiten inzichtelijk te krijgen. Door eigen capaciteiten te verhelderen, kun je jezelf en je omgeving beïnvloeden. Oftewel, sturing bieden aan de cliënt en zijn omgeving om een positief effect te bewerkstelligen in gewenst gedrag en gewenste sfeer.

Relatie Centraal.
Door bewustwording van uitgezonden signalen en eigen capaciteiten, kan weloverwogen gehandeld worden. Daardoor wordt hulp beter afgestemd, voelt de cliënt zich begrepen en wordt een vertrouwde omgeving gecreëerd. Hiermee zet je de wisselwerking tussen jouw signalen en die van de cliënt in positief daglicht. Dat noemen we ‘de relatie centraal.’

Een goede relatie is opbouwend, werkt stimulerend en schept goede verwachtingen. Daarmee draag je bij aan het welzijn van de cliënt, zodat de cliënt in een optimale en gezonde leefomgeving kan functioneren.

‘Omdat binnen iedere training de vraag van de cursist centraal staat’

In onze trainingen bieden wij kwaliteit, maatwerk en persoonlijke ontwikkeling, zowel voor de gezondheidszorg als het speciaal onderwijs. Dit realiseren wij door kleinschalig te werken. In kleine groepen worden trainingen aangeboden, door ervaren vakdeskundigen. De trainingen zijn vooral gericht op de ervaring die medewerkers met zich mee brengen.

Maatwerk.
Naast ons bestaande trainingsaanbod, bieden wij de mogelijkheid om maatwerktraining aan te vragen. De intake is van groot belang om maatwerk te kunnen leveren. In overleg kijken we naar de mogelijkheden een training zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw specifieke situatie of vraag binnen de instelling, of bij uw persoonlijke wens/behoefte. De vraag van cursisten staat centraal binnen ons trainingsprogramma. We spelen in op de ervaringen van de cursist, zodat de geleerde inhoud tijdens de training toegepast kan worden in eigen werkveld.

Evaluatie.
Na afloop van elke training wordt er een uitgebreide evaluatie gehouden. Hiermee wordt voor een ieder duidelijk wat de effecten zijn geweest van de training. Ook is het mogelijk om op basis van deze evaluatie een vervolg te plannen. Dit kan teamgericht of individueel gericht opgepakt worden. Op die manier halen we nog meer effect uit de trainingen, zodat de geleerde inhoud beklijft.

‘Omdat persoonlijke ontwikkeling altijd doorgaat’

Voor elke doelgroep binnen de zorg en het speciaal onderwijs stemmen wij onze trainingen af. Door onze trainingen geven wij de mogelijkheid zich persoonlijk (verder) te ontwikkelen -verbreding/verdieping. Daarmee willen we deskundigheidsbevordering stimuleren binnen de gezondheidszorg en het speciaal onderwijs. Zodat je als begeleider, docent, manager, medewerker of betrokkene niet alleen bekwaam bent, maar ook blijft binnen je vakgebied.