Agressiepreventie en -hantering

Fysieke en mentale weerbaarheid

... De zon schijnt, ik loop samen met de cliënt terug om pauze te houden. Nog even en het is weekend, heerlijk. Eerst pauzeren en op adem komen van de gespannen middag. Plotseling krijg ik een harde klap tegen mijn hoofd. Wat is er gebeurd...?

Als je werkt in de zorg kun je te maken krijgen met een vorm van agressie. Dit kan verbaal zijn, mentaal en/of fysiek. Agressie is altijd een uitingsvorm van iets dat eronder ligt: een behoefte, een wens. Hoe heftiger de agressie is, hoe moeilijker het vaak wordt om hiernaar op zoek te gaan. Zowel bij de cliënt als de medewerker liggen er behoeftes aan ten grondslag. De cliënt vraagt misschien om duidelijkheid, om verbinding, om gehoord te worden. En jij als medewerker hebt mogelijk dezelfde behoeftes. “Ik sta hier zo mijn best te doen voor de cliënt, waarom kan hij het niet aannemen van me?”

 

 

De kern van deze training is

  • ken je client
  • ken jezelf in relatie tot je client

 

Als je met cliënten werkt, kun je in spanningsvolle situaties komen met elkaar. Dat kan met van alles te maken hebben. Je wilt hier graag samen goed doorheen komen, zodat je met elkaar leert dat je de veilige ander wordt/blijft voor de cliënt. Hier is wel het één en ander voor nodig.

Belangrijk is dat je allereerst de cliënt goed kent met wie je werkt. Hierin is de betekenis van het gedrag essentieel. Binnen de training zoomen we hierop in: we zien bepaald gedrag en wat is de betekenis van dit gedrag? Welke behoefte ligt daaronder? Wat vraagt dit van ons als begeleiders?

Daarnaast gaan we inzoomen op jou als medewerker. Daar ligt gelijk ook het accent van de training. Je gaat op zoek naar je eigen betekenis verlening. Hoe ziet jouw spanningsopbouw er eigenlijk uit? Wat merk je zelf, wat is zichtbaar/voelbaar voor anderen? Waar heeft dit mee te maken? Wat helpt je om weer te reguleren?

Dit helpt om je mentale weerbaarheid te vergroten. Je krijgt inzicht in je eigen proces en handvaten hoe je meer grip kunt krijgen hierop.

Je vergroot hiermee je eigen veerkracht.

Daarnaast kunnen we ook fysieke technieken trainen. We maken onderscheid tussen de meebeweegtechnieken en fixeertechnieken.

Ook deze technieken zijn gebaseerd op onze visie: als de cliënt het even moeilijk heeft, zit daar een hulpvraag onder en wil ik nabij kunnen blijven.

Uitgangspunten: meebewegen, naast komen, richting geven

 

Doel van de training: vertrouwen en vaardigheden vergroten van de medewerker

  • Onderscheid maken tussen gedrag en behoefte
  • De kern van de hulpvraag van de cliënt vertalen naar begeleidingsstijl
  • Bewustwording van en inzicht in je eigen spanningsopbouw
  • Manieren vergroten om te reguleren
  • Effect kennen van je eigen handelen op de ander
  • Weten wat je nodig hebt in je eigen opvang en nazorg en weten wat helpend is voor een ander

Praktische informatie

Deze training is altijd maatwerk. Op basis van jullie vraag kunnen we accenten verleggen.

De basistraining bestaat uit 2 dagen (of 4 dagdelen) zonder fysieke technieken of 3 dagen met fysieke technieken.

Voorafgaand aan de training maken de deelnemers een e-learning. De studiebelasting hiervan is 1 uur. Er wordt geen tijd gevraagd voor opdrachten buiten de dagen/dagdelen om.

We adviseren minimaal 1x per jaar een follow up van een dag(deel) om zo het geleerde blijvend te kunnen doorontwikkelen. Wij zoomen altijd in op jullie casuïstiek, op jullie thema’s.

Voor deze training is geen specifieke vooropleiding nodig. De training wordt op maat aangeboden.

SKJeugdDe 2 daagse training is geaccrediteerd door het SKJ. Jeugdzorgmedewerkers kunnen 17 punten ontvangen als zij deze training bij ons volgen.

Interesse in deze training?

Bent u geïnteresseerd in deze training? Heeft u vragen? Of wenst u een vrijblijvende offerte?