Mentale weerbaarheid

Weer de beste versie van jezelf!

Mentale weerbaarheid is steeds meer een thema binnen de zorg. Dit komt door meerdere factoren als verzwaring van de zorgvraag van de cliënt, personeelstekort en hoge werkdruk.

Als medewerker sta je soms met je handen in het haar. Het kan zijn dat je maken krijgt met een vorm van agressie. Dit kan zowel door de cliënt zijn als door de familie. Of je hoort ’s ochtends dat je collage ziek is en je moet snel wat zien te regelen. Ondertussen staan de cliënten al om je te roepen. Het kan ook zijn dat je halve team ontbreekt en je veel werkt met invalkrachten, wat extra veel van jou vraagt. Je hoge verantwoordelijkheidsgevoel helpt sowieso niet mee.

Misschien heb je het gevoel dat je overal in tekortschiet, hoe hard je ook je best doet.

Als dat even het geval is, is dat niet zo erg. We hebben als mens best wat veerkracht en kunnen wel een stootje hebben. Als dit langer gaat duren, merk je dat je bijvoorbeeld een korter lontje krijgt of slechter gaat slapen. Je herstelt niet meer zo makkelijk.

Dit is sowieso niet fijn, maar als je werkt in de zorg krijg je het ook gelijk terug van de cliënten. Zij zijn jouw spiegel. Als jij als begeleider niet meer lekker ontspannen met hen kan omgaan, zullen zij ook ander gedrag laten zien.

Hoe krijg je nu meer grip op je eigen rust, hoe voel je je zekerder, sta je sterker in je schoenen? Dat kan door je mentale weerbaarheid te vergroten. Dit bepaalt hoe je omgaat met tegenslag, verandering of negativiteit. Hoe meer zicht je krijgt op je eigen overtuigingen en patronen, hoe beter je in staat bent om hier anders mee om te gaan. Belangrijk is wel dat je echt de noodzaak voelt om iets anders te gaan doen.

  • Grip krijgen op je eigen onrust
  • Veranderen door te leren ontspannen
  • Grip krijgen op je eigen onrust geeft rust voor de ander

Na afloop van de training herkennen de medewerkers zowel bij zichzelf als bij de collega's hun eigen rust/onrust, spanning/ontspanning. Zij zijn in staat om hierop gericht feedback te geven aan elkaar. Zij zijn in staat door de aangereikte handvatten hun eigen onrust/spanning te reguleren.

Praktische informatie

Deze training is altijd maatwerk. Op basis van jullie vraag kunnen we accenten verleggen.

De training bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur. Er wordt geen tijd gevraagd voor opdrachten buiten de dagdelen om.

We adviseren minimaal 1x per jaar een follow up van een dag(deel) om zo het geleerde blijvend te kunnen doorontwikkelen. Wij zoomen altijd in op jullie casuïstiek, op jullie thema’s.

Voor deze training is geen specifieke vooropleiding nodig. Het is een meerwaarde om hem teamgericht te volgen.

Interesse in deze training?

Bent u geïnteresseerd in deze training? Heeft u vragen? Of wenst u een vrijblijvende offerte?