Missie & Visie

De missie & visie van Facet Trainingen

'Omdat zorgen alleen niet genoeg is'

Missie

Het leveren van professionele dienstverlening gericht op deskundigheidsbevordering in de gezondheidszorg en het speciaal onderwijs d.m.v. trainingen voor medewerkers, managers, familieleden, verwanten en betrokkenen.

Visie

Facet Trainingen wil ...

... verder gaan dan zorg alleen: door het verzorgen van praktijkgerichte en maatwerk trainingen.

... deskundigheid bevorderen: stimuleren om te blijven ontwikkelen/leren binnen de zorg en het speciaal onderwijs.

... uiteindelijk door het trainen van begeleiders/medewerkers/managers, bijdragen aan het welzijn van de cliënt/leerling in de zorg en het speciaal onderwijs, zodat de cliënt/leerling in een goede en gezonde leefomgeving optimaal kan functioneren.

Centrale Visie

... de Relatie Centraal stellen: Persoonlijk contact tussen verlener en ontvanger (cliënt). De verlener stelt zich professioneel en betrokken op en heeft inzicht in eigen capaciteiten, om daarmee houvast te hebben én houvast te geven aan een betere/optimale zorg voor de cliënt.