Omgaan met clienten met een Licht Verstandelijke Beperking

Omgaan met clienten met een Licht Verstandelijke Beperking

In de begeleiding voor cliënten met een licht verstandelijke beperking maak je als begeleider deel uit van de omgeving van de cliënt. Daarom is het belangrijk dat je voldoende weet over LVB problematiek. Zo ben je als begeleider voldoende toegerust om je werk goed te kunnen doen.

De training LVB leert medewerkers over de achtergronden van de LVB problematiek. Ze komen meer te weten over de mogelijke discrepantie in het functioneren van cliënten. Tevens leren medewerkers zicht te krijgen op hun eigen handelen, wat het effect is van hun handelen en wat hun wijze van communiceren is.

  • Medewerkers leren meer over clienten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) problematiek.
  • Krijgen kennis over kenmerken van een LVB
  • Kennis en inzicht in ontwikkelingspsychologie (o.a. sociaal emotionele ontwikkeling)
  • Kennis en inzicht in de kenmerken van de psychologische en/of psychiatrische aspecten die een rol kunnen spelen in het leven van mensen met een LVB.
  • Kennis maken met het methodisch gebruik van de BeeldVormingsPicto™.
  • Vaardigheden om effectief en respectvol te begeleiden. Wisselwerking LVB en hoe hier als begeleider mee om te gaan?

 

Praktische informatie

Deze training is altijd maatwerk. Op basis van jullie vraag kunnen we accenten verleggen.

De training bestaat uit 2 dagen (6 uur). Er wordt geen tijd gevraagd voor opdrachten buiten de 2 dagen om.

We adviseren minimaal 1x per jaar een follow up van een dag(deel) om zo het geleerde blijvend te kunnen doorontwikkelen. Wij zoomen altijd in op jullie casuïstiek, op jullie thema’s.

Voor deze training is geen specifieke vooropleiding nodig. Het is een meerwaarde om hem teamgericht te volgen.

Interesse in deze training?

Bent u geïnteresseerd in deze training? Heeft u vragen? Of wenst u een vrijblijvende offerte?