Over ons

Facet Trainingen

'Omdat zorgen alleen niet genoeg is'

Facet Trainingen is een trainingsbureau voor deskundigheidsbevordering in de zorg en het speciaal onderwijs. Facet trainingen verzorgt trainingen voor medewerkers, managers, ouders/verzorgers en verwanten die zich willen ontwikkelen op het gebied van:

 • zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
 • zorg voor mensen met een lichamelijke beperking
 • zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • ouderenzorg in verzorgings- en verpleeghuizen
 • zorg binnen de (kinder- en jeugd-)psychiatrie
 • zorg voor kinderen in het speciaal basis- en voortgezet onderwijs

Naast het geven van trainingen denken we graag mee hoe veranderingen binnen een organisatie kunnen beklijven. Wij werken vooral procesmatig, met heldere doelen. Wij kunnen overstijgend meekijken met de processen die zich op de werkvloer en binnen de organisatie afspelen. Dit doen we met een systemische blik en kijkend vanuit menselijke behoeften. Zowel op cliëntniveau als teamniveau en organisatieniveau. Individuele en teamcoaching behoort tot de mogelijkheden.

Samengevat staat Facet trainingen voor 5 kernbegrippen:

 • verbindend
 • betrokken
 • persoonlijk
 • samen sterker
 • de relatie centraal

Vanwaar de naam 'Facet'?

 1. Volgens het woordenboek staat Facet voor 'aspect'. De dienstverlening binnen Facet Trainingen staat voor verschillende aspecten binnen de zorg.
 2. Ook staat Facet voor 'geslepen vlak van een edelsteen'. Wanneer je zo'n vlak bekijkt vanuit verschillende hoeken, zie je verschillende kleuren. De kijk naar een cliënt moet ook vanuit verschillende hoeken bekeken worden om zo steeds iets nieuws bij de cliënt te gaan (her)ontdekken.
 3. Tenslotte betekent Facet ook 'vakje van het samengestelde oog bij insecten'. Facet trainingen is meer dan Antonie Boom zelf. Naast zijn eigen expertise en ervaring is hij erin geslaagd mensen om zich heen te verzamelen die vanuit eenzelfde drive binnen de zorg en het onderwijs werkzaam zijn. Samen zijn er daardoor allerlei diensten ontstaan en ontwikkeld.

De man achter Facet trainingen

Antonie Boom: Facet trainingen is in 2000 opgericht door Antonie Boom, die de dagelijkse leiding voert. Hij is al meerdere jaren werkzaam in de zorg als psychomotore therapeut, casemanager en trainer rondom de thema's bejegening, communicatie, agressie, etc. Antonie heeft verscheidene opleidingen gevolgd: het Cios, psychomotore therapie en de post-bachelor opleiding organisatiepsychologie. Daarnaast heeft hij een aantal aanvullende cursussen en trainingen gevolgd ter verbreding en verdieping. Dit zijn onder andere de train-de-trainer opleiding rondom agressie en de basis- en vervolgcursus: 'anders kijken naar' van J. Heijkoop. Tevens heeft hij de training Triple-C (‘Anders Denken – Anders Kijken – Anders Doen’) bij Dick van de Weerd en Hans van Wouwe gevolgd.

De collega's binnen Facet

Femke Vrolijken:
Femke werkt al jaren als managementassistente. Zij regelt de planningen en alle bijkomende zaken, zodat het proces rondom elke training vlekkeloos verloopt.

Jolanda Buurkes:
Jolanda is werkzaam als trainer en coach. Daarnaast doet zij ook relatiebeheer en andere voorkomende werkzaamheden. Jolanda heeft SPH gevolgd, vervolgens Management voor het Middenkader en ze heeft recent haar opleiding als Erkend Professioneel Coach afgerond.

Erika Brugman:
Erika is werkzaam als ontwikkelaar van de e-learningmodules. Erika heeft de opleiding Pedagogische Wetenschappen afgerond en heeft meerdere jaren ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

Registratie Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs

Facet trainingen is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). In dit Register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Dit heeft als voordeel dat de trainingen en studiedagen vrijgesteld zijn van BTW.