Onbegrepen gedrag in ouderenzorg

Omgaan met onbegrepen gedrag binnen de ouderenzorg.

In de huidige ouderenzorg zien we een aantal tendensen.

Er worden steeds meer cliënten opgenomen binnen de verpleegafdelingen vanuit een crisissituatie. De opname vindt later plaats in het proces of de fase van dementie. Gedrag is veel meer voorop komen te staan dan verzorgen. We zien meer probleemgedrag, onbegrepen gedrag, agressief gedrag bij cliënten. Daarnaast zien we ook dat mantelzorgers/familieleden een ander appel doen op de medewerkers. De verwachtingen zijn hoog en worden directief met de medewerkers gecommuniceerd.

Deze tendensen vragen om een gerichte ondersteuning van de medewerkers binnen een organisatie. Ondersteuning aan medewerkers/verzorgenden direct betrokken bij de cliënt, maar ook ondersteuning aan alle disciplines die direct of indirect te maken hebben met de effecten van onbegrepen gedrag (organisatievraagstukken, mim/mic procedures, wet zorg en dwang, etc.).

Het algemene doel van deze training is: door het vergroten van kennis, inzicht, vaardigheden en attitude met betrekking tot het thema weerbaarheid bij onbegrepen gedrag, de bewustwording van de medewerker versterken.

  • Inzicht krijgen in de aard, achtergronden en gevolgen van onbegrepen gedrag.
  • De medewerker kan een omschrijving geven van de term onbegrepen gedrag en deze term vertalen naar de eigen praktijksituatie.
  • Verwerven van een veilige, professionele houding voor, tijdens en na een situatie met onbegrepen gedrag
  • De medewerker heeft (meer) inzicht gekregen in wat de invloed is van zijn eigen gedrag (verbaal en nonverbaal).
  • De medewerker is in staat om naar mogelijkheden te zoeken voor emotioneel herstel van zichzelf en de cliënt om van hieruit de relatie te herstellen, om samen de activiteit/handeling te kunnen hervatten.
  • De medewerker is in staat gerichte opvang en nazorg te bieden aan directe collega’s. Kan benoemen wat hij nodig heeft aan opvang en nazorg na een incident.
  • De medewerker heeft zicht gekregen op de (eigen) grenzen van het (onbegrepen) gedrag, door te weten wat dit gedrag met hem doet en kan voorbeelden noemen van zijn eigen wijze van zelfhantering.
  • De medewerker voelt zich weerbaarder (sociaal, emotioneel, fysiek) in situaties met onbegrepen gedrag.
  • De medewerker beschikt over individuele en/of teamgerichte vaardigheden om veilig te kunnen handelen in situaties van oplopende spanning en/of agressief gedrag van een ander.
  • De medewerker heeft weet van de wet en regelgeving en richtlijnen t.a.v. handelen bij onbegrepen gedrag.

Interesse in deze training?

Bent u geïnteresseerd in deze training? Heeft u vragen? Of wenst u een vrijblijvende offerte?