Onbegrepen gedrag in ouderenzorg

Omgaan met ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’/onbegrepen gedrag binnen de ouderenzorg.

 

Aanleiding:
In de huidige ouderenzorg zien we een aantal tendensen.

 • Er worden steeds meer cliënten opgenomen binnen de verpleegafdelingen vanuit een crisissituatie. De opname vindt later plaats in het proces of de fase van dementie.
 • We zien meer probleemgedrag, moeilijk verstaanbaar gedrag, onbegrepen gedrag, agressief gedrag bij cliënten.
 • We zien dat mantelzorgers/familieleden een ander appel doen op de medewerkers. De verwachtingen zijn hoog en worden directief met de medewerkers gecommuniceerd.

 

Deze tendensen vragen om een gerichte ondersteuning van de medewerkers binnen een organisatie. Ondersteuning aan medewerkers/verzorgenden direct betrokken bij de cliënt, maar ook ondersteuning aan alle disciplines die direct of indirect te maken hebben met de effecten van onbegrepen gedrag (organisatievraagstukken, mim/mic procedures, wet zorg en dwang, etc.). De vraag bepaalt het aanbod.

 

Om aan te sluiten bij de behoefte van de medewerkers hebben we een leertraject ontwikkeld. Dit is een voorstel. Samen met een aantal medewerkers binnen de organisatie zal er een op maat gemaakt leertraject gevormd worden. Alle betrokkenen worden meegenomen in dit proces.

Doel
Inhoud

Verzorgenden toerusten om te gaan met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, onbegrepen gedrag.

 

Verzorgenden toerusten om te gaan met mantelzorgers/familie waardoor de cliënt centraal komt te staan.

 

Managers ondersteunen bij organisatievraagstukken; eigenaarschap van teams bij onbegrepen gedrag, faciliteren van teams, omgaan met mim/mic meldingen, toepassen van de wet zorg en dwang etc.

Het plan is om bovenstaande ontwikkelingen en van daaruit behoefte van medewerkers t.a.v. ondersteuning te integreren in een modulair programma, waarin eigenaarschap van de medewerker (zelfstudie), integratie theorie en praktijk en borging essentieel is. Daarbij worden verschillende vormen van leren ingezet: bijeenkomsten, e-learning, e-coaching, coaching on the job, intervisie, casuïstiek bespreking, etc.
Tevens zal gebruik gemaakt worden van de expertise van de al aanwezige functionarissen binnen de organisatie. Dit om de doorontwikkeling op langere termijn mogelijk te maken. Hierbij wordt aangesloten bij de eigen methoden van de organisatie (bijvoorbeeld persoonsgerichte zorg).

 

Thema’s:
De volgende onderdelen krijgen een plaats in de modules.

 • Wat is moeilijk verstaanbaar gedrag/onbegrepen gedrag?
 • Betekenis verlenen aan gedrag; welke factoren spelen mee in het moeilijk verstaanbaar gedrag?
 • Persoonlijk signaleringsplan medewerker; attitude van de medewerker centraal.
 • Opvang en nazorg.
 • Hantering bij moeilijk verstaanbaar gedrag.
 • Samenwerken in de driehoek cliënt – medewerker – familie.
 • Kennis modules (e-learning )o.a. Psychopathologie (dementie, depressie, delier, etc.), sensorische informatieverwerking, etc.
 • Veiligheid en vrijheid.

Interesse in deze training?

Bent u geïnteresseerd in deze training? Heeft u vragen? Of wenst u een vrijblijvende offerte?