Train de trainer agressiepreventie en -hantering

Als je werkt in de zorg kun je te maken krijgen met een vorm van agressie. Dit kan verbaal zijn, mentaal en/of fysiek. Agressie is altijd een uitingsvorm van iets dat eronder ligt: een behoefte, een wens. Hoe heftiger de agressie is, hoe moeilijker het vaak wordt om hiernaar op zoek te gaan. Zowel bij de cliënt als de medewerker liggen er behoeftes aan ten grondslag. De cliënt vraagt misschien om duidelijkheid, om verbinding, om gehoord te worden. En de medewerker heeft mogelijk dezelfde behoeftes. “Ik sta hier zo mijn best te doen voor de cliënt, maar hij maakt het persoonlijk.”Highlight agressiepreventie en -hantering

Naast de trainingen die wijzelf geven kunnen we ook een variant aanbieden: een train de trainer opleiding voor medewerkers.
Op vraag van jullie als zorgorganisatie leiden wij medewerkers op tot jullie interne trainers van onze agressiepreventie en -hantering training.Dit is een zorgvuldig proces. We zullen in overleg met jullie kijken hoe we de selectieprocedure vormgeven. Zo hebben wij een functieprofiel waaraan de aspirant-trainers moeten kunnen voldoen van uit ons. Daar kunnen jullie nog jullie eigen eisen aan toevoegen.

Voor medewerkers kan het een mooie ontwikkelmogelijkheid zijn om deze taak/rol op zich te nemen. Het is weer een nieuwe uitdaging, waarin ze dichtbij de interne processen staan en tegelijk coachend kunnen optreden op de werkvloer. Belangrijk is wel dat ze echt een plek gaan krijgen in de organisatie.
Het accent ligt in deze opleiding op het eigen stuk van de medewerker: wie ben ik als trainer? Waar liggen mijn kwaliteiten en waar mijn valkuilen? Welke sabotage technieken zet ik in als het lastig wordt? De medewerker krijgt inzicht in zijn persoonlijke stijl.

Daarnaast gaat hij op basis van eigen casuïstiek de theorie toepassen in allerlei oefeningen.

Medewerkers binnen een zorgorganisatie opleiden tot trainer agressiepreventie en -hantering. Ook wel weerbaarheidstrainer genoemd.

Doelen

 • Inzicht krijgen in de aard, achtergronden en gevolgen van agressief gedrag
 • Verwerven van een veilige, professionele houding voor, tijdens en na een situatie met agressief gedrag
 • Verwerven van individuele en/of teamgerichte vaardigheden om met wederzijdse veiligheid te kunnen handelen in situaties waarin sprake is van agressief gedrag
 • Leren van didactische vaardigheden
 • Aansluiten bij de deelnemer
 • Inventariseren leervraag
 • Omgaan met weerstand
 • Persoonlijke ontwikkeling

Praktische informatie

Programma

Het traject train-de-trainer wordt in 8 dagen aangeboden aan een groep van (minimaal) 6 aspirant- trainers. De groep traint hele dagen van 9.30 uur tot 16.30 uur met drie kwartier lunchtijd en ’s morgens en ’s middags een kwartier koffie/theepauze. Er wordt verder tijd gevraagd voor opdrachten buiten de dagdelen om. Gemiddeld zal dit 1 uur per bijeekomst zijn.

Er is stagebegeleiding tijdens de opleiding door het samen trainen met een ervaren trainer,binnen de eigen zorgcentra. Na een periode van een half jaar is er een verplichte terugkomdag, waarin de trainers een herhaling en verdieping krijgen van de modules en geleerde fysieke interventietechnieken. Ook zal er ruimte zijn om op intervisie niveau ervaringen uit te wisselen.

Na een periode van een halfjaar is er een verplichte terugkomdag, waarin de trainers een herhaling en verdieping krijgen van de modules en geleerde fysieke interventietechnieken. Ook zal er ruimte zijn om op intervisie niveau ervaringen uit te wisselen. Zo willen we met elkaar op 1 lijn blijven en de trainers bekwaam houden.

Functieprofiel

Aspirant trainers moeten aan het volgende functieprofiel kunnen voldoen;

 • Aantoonbare interesse en ervaring in het werken met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.
 • Duidelijke visie hebben op het gebied van omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag.
 • Ervaring hebben met het aansturen van teamprocessen. Trainings- en/of onderwijservaring hebben.
 • Werk/denkniveau hebben op HBO niveau.

Wij kunnen zorg dragen voor een uitgebreid functieprofiel.

Gebruikersovereenkomst/licentie

Facet trainingen gaat de overeenkomst/licentie aan met zowel de opdrachtgevende instelling als met de aspirant interne instructeur(s). Zowel de opdrachtgevende organisatie als de betrokken medewerkers verbinden zich contractueel aan de verplichting de methodische vaardigheden en overgedragen kennis uitsluitend te gebruiken of in te zetten voor trainingen van overige medewerkers binnen de eigen organisatie. Hierin zit in ieder geval 2x per jaar een terugkomdag. Ook zijn er 6 momenten waarop de interne trainers kunnen inschrijven om de fysieke technieken extra te oefenen. Hiervan zijn er 2 verplicht.

Interesse in deze training?

Bent u geïnteresseerd in deze training? Heeft u vragen? Of wenst u een vrijblijvende offerte?