Train de trainer agressie

De train de trainer agressie training is gericht op agressiepreventie en agressiehantering specifiek binnen de zorg en het (speciaal) onderwijs.

Doel
Inhoud

Gezien de problematiek van de cliënten binnen verschillende zorgcentra, vragen de medewerkers om handvatten die hen helpen beter om te gaan met (ernstige) incidenten op het gebied van agressie. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het een voorwaarde om medewerkers op te leiden als trainer in de omgang met agressie. Deze trainers zijn na de train-de-trainer opleiding in staat om medewerkers binnen hun eigen zorgcentrum te gaan trainen.

Vraag voor de inhoud van deze training de uitgebreide folder aan. Zie hiervoor ook de training agressiepreventie en -hantering.

 

Let wel: binnen de module veiligheidstechnieken hebben de aangeleerde team-interventietechnieken enkel als doel een cliënt onder controle brengen, bescherming bieden aan betrokkenen en verplaatsing naar een rustige omgeving voor herstel. De cliënten worden niet afgezonderd in een daarvoor bestemde ruimte, er worden binnen het traject train-de-trainer daarom geen afzonderingsprocedures aangeleerd.

Interesse in deze training?

Bent u geïnteresseerd in deze training? Heeft u vragen? Of wenst u een vrijblijvende offerte?