Opvang en nazorg

In de zorg en het (speciaal) onderwijs is de kans groter geconfronteerd te worden met vervelende of ingrijpende gebeurtenissen. Hierbij speelt ‘Opvang en Nazorg’ een cruciale rol. Er worden drie trainingen aangeboden over dit thema binnen de zorg en/of het (speciaal) onderwijs:

  1. Basistraining ‘Collegiale Opvang en Nazorg’ – voor medewerkers/begeleiders/leerkrachten
  2. Vervolgtraining ‘Collegiale Opvang en Nazorg’ – voor leidinggevenden
  3. Specifieke training ‘Opvang en Nazorg’ – voor Bedrijfsopvang Team


Basistraining ‘Collegiale Opvang en Nazorg’ – voor medewerkers/begeleiders/leerkrachten

Medewerkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico om tijdens de uitoefening van hun werk met vervelende, ingrijpende of traumatische gebeurtenissen te worden geconfronteerd. Het gaat om de persoonlijke beleving na het incident, iedereen ervaart dit op geheel eigen wijze. Die persoonlijke beleving is een normale reactie op een vaak abnormale situatie. Ook een zeer ervaren medewerker kan te maken krijgen met de directe psychische gevolgen na een incident.

In deze basistraining leer je dat collegiale opvang en nazorg essentieel is binnen de professionaliteit van de medewerker. Die bewustwording en motivatie is de basis voor de ontwikkeling van nieuwe inzichten, vaardigheden en opgedane kennis.


Vervolgtraining ‘Collegiale Opvang en Nazorg' leidinggevenden

Opvang bieden is een plicht, opvang weigeren een recht. De leidinggevende speelt een cruciale rol bij de organisatie van een veilig werk-, woon- en leerklimaat, hij is immers inhoudelijk verantwoordelijk voor veiligheidsbeleid en de uiteindelijke kwaliteit van zorg. Hij zorgt voor een open cultuur waar agressie regelmatig op de agenda komt, waar efficiënte registratie plaatsvindt van incidenten en het normaal is om over agressie te spreken.

Het is van belang dat leidinggevenden zich door deze training bewust worden van hun verantwoordelijkheden betreffend opvang en nazorg en daarnaast de basisvaardigheden verwerven om hun taken daarvoor goed te kunnen uitvoeren.


Specifieke training ‘Opvang en Nazorg voor Bedrijfs Opvang Team (BOT)'

Er zijn meerdere opvangmodellen, bedrijfsopvang blijkt de meeste voordelen te hebben. Er is een belangrijke en gezamenlijke inzet nodig bij de opvang en nazorg na ingrijpende en traumatische ervaringen: van de directe collega's, de leidinggevende en het bedrijfsopvangteam. De eerste twee spelen een essentiële rol bij de eerste acute opvang vlak na de gebeurtenis. Een bedrijfsopvangteam bestaat uit medewerkers met extra training en bagage op het gebied van opvang en nazorg.

Deze praktijkgerichte training heeft als doel om de praktische vaardigheden en theoretische kennis aan te leren die nodig is bij de doelgerichte, gespecialiseerde en protocollaire opvang door een bedrijfsopvangteam.


Interesse in één van deze trainingen?

Bent u geïnteresseerd in één van deze trainingen? Heeft u vragen? Of wenst u een vrijblijvende offerte?